BLOG

Baskı Genişliği ve Uzunluğu Nedir?

Baskı genişliği nedir? Baskı uzunluğu nedir?

Barkod yazıcılarında “baskı genişliği” ve “baskı uzunluğu,” yazıcının bir seferde üretebileceği en büyük etiketin boyutlarını ifade eder.

  • Baskı Genişliği: Yazıcının etiketin yatay ekseninde üretebileceği maksimum genişliktir. Bu değer, yazıcı başlığının ne kadar geniş bir alana baskı yapabileceğini gösterir ve genellikle inç cinsinden ifade edilir. Örneğin, 4 inç baskı genişliğine sahip bir yazıcı, 4 inç (yaklaşık 102 mm) veya daha dar genişlikteki etiketlere baskı yapabilir.
  • Baskı Uzunluğu: Yazıcının etiketin dikey ekseninde üretebileceği maksimum uzunluktur. Bu değer genellikle yazıcıların firmware veya yazılımının desteklediği maksimum etiket boyutu ile sınırlıdır ve genellikle nokta (dot) veya inç cinsinden belirtilir. Baskı uzunluğu, yazıcının bir seferde kaç nokta (dot) basabileceğini veya yazılım tarafından desteklenen maksimum etiket uzunluğunu gösterir.

Baskı genişliği ve uzunluğu, yazıcıyı satın almadan önce dikkate alınması gereken önemli özelliklerdir, çünkü yazıcı seçimi yapılırken basılacak etiketlerin boyutlarına uygun olması gereklidir. Örneğin, büyük nakliye etiketleri basmak isteyen bir kullanıcı için geniş baskı kapasitesine sahip bir yazıcı gerekirken, daha küçük raf etiketleri için daha dar baskı kapasitesine sahip bir yazıcı yeterli olabilir.