Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda mesafeli satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

BarkodCarsi ile müşteri arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesidir.

Madde – 1

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6052 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Kanunla ilgili Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde – 2

SATICI BİLGİLERİ

Pan Etiket Barkod Bilg. San. ve Dış Tic. Lts. Şti.

Madde – 3

ALICI BİLGİLERİ

Tüm üyeler: BarkodCarsi e-ticaret mağazası barkodcarsi.com ‘a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

Madde – 4

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

Mal/ürün veya hizmetin; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde – 5

GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

İnternet sitesinde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

5.1. Alıcı tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler alıcı cihazından girildiğinden alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu alıcıya aittir.

5.2.Alıcı’nın internet sitesine üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri satıcı, dahil olduğu Nova FashionGroup, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. Alıcı kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

5.3.Alıcı, satıcıya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. alıcının bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda satıcıya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

5.4.İnternet sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; satıcının anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları satıcıya aittir.

5.5.Satıcı, yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler satıcı tarafından internet sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

5.6. İnternet sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden satıcı sorumlu değildir.

Madde – 6

GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

6.3. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.

6.4. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

6.5.Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde alıcı kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 (üç) iş günü içinde satıcıya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.

6.8. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, satıcı 7 (yedi) gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile alıcıya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.

6.9. Alıcı ve/veya alıcının teslimat yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler satıcıya, alıcı tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 (yedi) gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri satıcı tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 (yedi) günlük sürenin dolması halinde, alıcı teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.

6.10. İşbu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) ………………………….. adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

 

Madde – 7

CAYMA HAKKI:

7.1.Alıcı, işbu satış sözleşmesinin 7. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere mesafeli satış sözleşmesine konu ürün veya ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

7.2.Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürün veya ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla satıcıya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla alıcı, yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin satıcıya ulaşmasını takiben satıcı bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini alıcı ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde alıcı cayma hakkına konu ürün veya ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde alıcıya iade edecektir.

7.3.Satıcının yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, alıcı cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

7.4.Bu hakkın kullanılması halinde, alıcı, cayma hakkını kullanırken; alıcıya veya alıcının Teslim Edilecek Kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri satıcıya teslim etmesi gerekmektedir.
Adres: Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. No:19/A Maltepe / İstanbul / TR

 

Madde – 8

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

Madde – 9

KANUNİ BAŞVURU YOLLARI – YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında,doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse satıcının yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, alıcı işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.